Nieuwbouw kindcentrum

Mienskipskoalle Sibrandaburen

Wie

Gemeente Súdwest Fryslân

Wat

Projectmanagement nieuwbouw kindcentrum

Oppervlakte

926 m²

Oplevering

Zomer 2020

LindHorst

LindHorst had de leiding over dit duurzame project. Bij het opstellen van de constructieve en installatietechnische ontwerpen is het ambitieniveau Frisse Scholen (klasse B) en BENG het uitgangspunt geweest. LindHorst brengt partijen samen om te komen tot efficiënter ontwerpen, multifunctioneel bouwen en een maximale levensduur van gebouwen.

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

Begin augustus 2018 werden de fusie van drie basisscholen in de Friese streek De Legeaën en het besluit tot nieuwbouw van een nieuwe Mienskipsskoalle een feit. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om één zichtbaar Kindcentrum te maken waar onderwijs en kinderopvang samenkomen.

Het project is een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen de ‘mienskip’ en de gemeente. Al vroeg in het proces heeft de gemeente Súdwest Fryslân de ‘mienskip’ bij de locatiekeuze van het nieuwe kindcentrum betrokken. De ‘mienskip’ had de voorkeur voor het bouwen bij de gymzaal en het sportveld. Hoewel dit stedenbouwkundig niet de meest optimale oplossing was, is toch aan de wensen van de gemeenschap tegemoet gekomen en wordt het kindcentrum op de gewenste locatie gebouwd.