Nieuwbouw kindcentrum

Wolfsbos Hoogeveen

Wie

Stichting Bijeen, PricoH en Spelerwijs

Wat

Projectmanagement nieuwbouw kindcentrum

Oppervlakte

2.512 m²

Oplevering

Zomer 2020

Stichtingskosten

€ 6.500.000

LindHorst

LindHorst heeft begin december 2017 opdracht gekregen voor de procesleiding tot en met de fase Definitief Ontwerp en heeft dit samen met een investeringskostenraming aangeboden aan de gemeente Hoogeveen. 

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

Nieuwbouw Kindcentrum Wolfsbos: in de wijk Wolfsbos in Hoogeveen is het meest duurzame kindcentrum van Noord-Nederland gerealiseerd met daarin cbs De Krullevaar, obs de Goudvink en van Spelerwijs de peuteropvang en bso. De Mevrouwen heeft het ruimtelijk functioneel programma van eisen opgesteld, de ruimtebehoefte is 2.512 m² bvo. 

De gemeente heeft gekozen voor een traditioneel bouwproces. Begin 2018 zijn de architect en adviseurs geselecteerd. Besturen en gebruikers zijn hier nauw bij betrokken geweest.

Tijdens dit nieuwbouwproces zijn meerdere onderwijsinstanties betrokken, met ieder een eigen onderwijsvisie. Het is de uitdaging om de verschillende onderwijsvisies te bundelen tot een gezamenlijk resultaat; namelijk het bouwen van Kindcentrum Wolfsbos. LindHorst heeft veel ervaring in het samenbrengen van diverse onderwijsinstanties, onderwijsbesturen en leerkrachten. Hierdoor worden samenwerkingsverbanden gecreëerd. Dit versoepelt de weg naar nieuwbouw, maar versterkt ook de onderlinge relaties om in de toekomst samen in één gebouw onderwijs aan te bieden.

Het gebouw is in juli 2020 opgeleverd. De beeldvorming over duurzaamheid wordt er op een creatieve manier gestimuleerd. Zo wordt opbrengst/verbruik van alle (duurzame) techniek in het kindcentrum actief geïmplementeerd in educatieve (bewegende) beelden voor de kinderen. De leerkrachten moedigen de jonge kinderen aan om mee te denken over een vruchtbare toekomst voor iedereen. Al die duurzaamheidsspecialistjes in de dop geven de toekomstige onderwijshuisvesting een ontzettend inspirerende nieuwe dimensie!