Nieuwbouw Marnixschool Kampen

Wie

Stichting IRIS, de stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Kampen. IRIS Onderwijs en IRIS Opvang, beide vallend onder hetzelfde bestuur, geven invulling aan de ontwikkelbehoefte van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wat

Een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) in de wijk Kampen-Zuid.

Oppervlakte

2.200 m2

Oplevering

2023

LindHorst

Stichting IRIS, de stichting voor christelijk primair onderwijs in de gemeente Kampen wil een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) realiseren in de wijk Kampen-Zuid. IRIS Onderwijs en IRIS opvang, beide vallend onder hetzelfde bestuur, geven invulling aan de ontwikkelbehoefte voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Verschillende ruimtes zorgen voor een integrale verbondenheid tussen basisonderwijs en kinderdagopvang, BSO en peuteropvang.

We hebben de wensen, eisen en zorgen van gebruikers, gemeente en omwonenden samengebracht en vertaald in het ontwerp, waarin duurzaamheid en circulair bouwen een belangrijke plek innemen. Het gebouw moet bijdragen aan de bewustwording van het zuiniger omgaan met energiebronnen en bouwmaterialen.

Fotograaf: Kasper Veenstra

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

Verschillende ruimtes zorgen voor een integrale verbondenheid tussen basisonderwijs en kinderdagopvang, BSO en peuteropvang. De herkomst van de toegepaste materialen en de toekomstige herbruikbaarheid daarvan zijn belangrijke uitgangspunten voor de uitwerking van het ontwerp.

Een goed binnenklimaat heeft een positief effect op de gezondheid, leerprestaties en het functioneren van de kinderen en het team. Het nieuwe gebouw voldoet ook minimaal aan de vereisten van Frisse Scholen klasse B. Op het gebied van energieverbruik worden duurzame maatregelen genomen om te voldoen aan de ENG-norm.