Nieuwbouw samenwerkingsschool De Nijewier Tjalleberd

Wie

Gemeente Heerenveen

Wat

Projectmanagement en directievoering nieuwbouw school

Oppervlakte

1.005 m²

Oplevering

januari 2022

Stichtingskosten

€ 2.800.000

LindHorst

Wij mochten het projectmanagement en de directievoering doen van dit mooie project: van het opstellen en uitzetten van de plannen tot en met de nazorg.

 

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

In 2017 heeft LindHorst in opdracht van de gemeente Heerenveen een studie uitgevoerd voor de nieuwe huisvesting van samenwerkingsschool De Nijewier in Tjalleberd. Aanleiding hiervoor was de ‘herijking toekomstperspectief huisvesting basisonderwijs Heerenveen 2016’.

De conclusie van het in 2017 uitgevoerde onderzoek was dat nieuwbouw op de locatie nabij de MFA Aengwirden de beste optie was. Begin 2018 heeft het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Heereveen een definitief besluit genomen over de locatie voor nieuwbouw. Aansluitend hierop is het vervolgtraject onder begeleiding van LindHorst gestart.

Het vervolgtraject bleek een uitvoerig proces met veel betrokkenheid van de omwonenden en belanghebbenden. Middels informatiebijeenkomsten en inspraakavonden hebben de inwoners van Tjalleberd hun mening kunnen geven over de school en de infrastructuur rondom. Dit alles in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan.

De school is naar volle tevredenheid opgeleverd op 10 januari 2022. De mooie nieuwe locatie biedt plaats aan 170 leerlingen.