Revitalisatie Duinkerkenstraat Groningen

 

Wie

Gemeente Groningen

Wat

Revitalisatie Duinkerkenstraat Groningen

Oppervlakte

18.000 m²

Oplevering

najaar 2022

 

LindHorst

In 2021 hebben we een verkennend haalbaarheidsonderzoek gedaan. In de zomer van 2022 starten we met de definitiefase waarbij het voorkeursscenario uit het haalbaarheidsonderzoek verder wordt uitgewerkt.

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

Veel (gemeentelijke) organisaties hebben behoefte aan vernieuwde huisvesting.
In dat kader vroeg de gemeente Groningen ons om de planvorming van de revitalisatie locatie Duinkerkenstraat Groningen te begeleiden in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. De locatie heeft een belangrijke functie als huisvesting Stadsbeheer. Met het oog op de toekomst hebben wij de technische staat, de functionaliteit en het gebruik van het gebouw onderzocht met als doel een toekomstbestendig onderkomen voor komende 20 tot 30 jaar. Het voldoen aan de huidige wet- en regelgeving is daarbij vanzelfsprekend. Een emissievrij wagenpark in 2025 binnen de Diepenring en het CO2-neutraal zijn in 2035 zijn interessante ontwikkelingen die uitdagende raakvlakken met het project hebben.

In prettige samenwerking met drie werkgroepen hebben we naar volle tevredenheid een goed onderbouwd en compleet adviesrapport opgesteld. In de zomer van 2022 starten met het vervolg: de definitiefase. De uitwerking leveren we eind 2022 op.