Revitalisatie schoolgebouwen Kampen

Wie

Vereniging voor christelijk onderwijs IRIS

Wat

Projectmanagement revitalisatie 6 scholen

Oppervlakte

5.021 m²

Oplevering

2017 – 2019

LindHorst

Lindhorst deed het complete projectmanagement, van definitiefase tot en met de realisatiefase. In samenwerking met de Mevrouwen is een volledig plan van aanpak opgesteld in de definitiefase.

 

Lindhorst adviseurs in huis

Hoe

In opdracht van Vereniging voor Christelijk Onderwijs IRIS heeft LindHorst de revitalisatie  van de 6 basisscholen verzorgd, verspreid over 3 jaargangen (2017, 2018 en 2019). De bestaande gebouwen dateren uit de jaren ‘80 en voldeden zowel onderwijskundig als onderhoudstechnisch niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd.

Naast de beschikbare financiële middelen van IRIS zelf, heeft de gemeente Kampen per school budget beschikbaar gesteld voor functionele aanpassingen of renovatie om de levensduur van de gebouwen met 20 jaar te verlengen.

IRIS vindt het in het kader van toekomstbestendigheid belangrijk om de gebouwen flexibel in te richten voor zowel onderwijs als andere activiteiten. Daarnaast dienen de gebouwen minimaal aan de Frisse Scholen Klasse B eis te voldoen.

In 2017 en 2018 zijn De Wegwijzer, ds. Johan van der Wendeschool, De Willem van Oranjeschool en Rehobothschool binnen een periode van maximaal 8 weken (zomervakantie) volledig gerenoveerd en weer in gebruik genomen. Dit naar volle tevredenheid van de gebruikers.