Gemeentelijke huisvesting Noardeast-Fryslân

Opdrachtgever
Gemeente Noardeast-Fryslân
Oppervlakte
n.t.b.
Oplevering
zomer 2021
Stichtingskosten
n.t.b.
Specialismen
Sector
Artikelen

Op 1 januari 2020 zijn de gemeenten Ferweradiel, Kollumerland en Dongeradeel bestuurlijk gefuseerd tot één gemeente: Noardeast-Fryslân. De gemeente Noardeast-Fryslân startte in 2019 een onderzoek om de definitieve huisvesting van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente te realiseren.

LindHorst is vanaf het begin intensief betrokken geweest bij dit complexe huisvestingvraagstuk. Een van de uitgangspunten was en is de keuze om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande gemeentelijke gebouwen in Dokkum. Daarbij stonden duurzame renovatie, vernieuwing van de gebouwen en de toepassing van een ander flexibel kantoorconcept bovenaan.

Activiteit Gerelateerd Werken nieuwe stijl staat hoog op de agenda. De verhouding tussen op kantoor of thuis werken zal na 2020 blijvend veranderen; dat is ook de respons uit de eigen organisatie. De werkomgeving zal hierop moeten worden aangepast. ‘Ontmoeten en overleggen’ is daarbij een belangrijke reden voor aanwezigheid op kantoor.

Inmiddels werken wij aan fase 3 van de opdracht. Voor de zomer van 2021 maakt de gemeenteraad een keuze uit de verschillende scenario’s. De keuze voor de positie van de raadzaal is een belangrijke variabele. Een raadzaal in de naastgelegen Bonifatiuskerk is daarbij een interessante optie.

Wij zijn inmiddels een specialist op het gebied van complexe gemeentelijke huisvestingsvraagstukken. Naast de gemeente Noardeast-Fryslân helpen wij diverse andere gemeenten om een toekomstbestendige huisvesting voor haar werknemers te realiseren. Het nieuwe normaal vraagt om een andere werkomgeving op het gemeentehuis en daar helpen wij graag bij.