Haalbaarheidsonderzoek centrale beheerlocatie Het Drentse Landschap

Opdrachtgever
Het Drentse Landschap
Oppervlakte
n.v.t.
Oplevering
Voorjaar 2020
Stichtingskosten
n.v.t.
Specialismen
Artikelen

Stichting Het Drentse Landschap gaf ons de interessante en afwisselende opdracht voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, met als doel een centrale huisvesting voor alle beheersactiviteiten. Die activiteiten waren verspreid ondergebracht in verschillende veelal karakteristieke gebouwen. Ons onderzoek bestond uit drie hoofdonderdelen: ruimtelijke haalbaarheid, financiële haalbaarheid en impact op de organisatie. De opdracht sloot feilloos aan op onze expertises op het gebied van exploitatie en beheer, verbinding en draagvlak en programma’s van eisen. Wij hebben het onderzoek met veel plezier uitgevoerd en afgerond met de oplevering van een complete rapportage met conclusies en aanbevelingen.