MeerJarenOnderhoudsPlannen- onderwijs

Onderwijs Scope m2 Jaar
Stichting Talent Westerveld Onderhoudsplan voor 8 basisscholen o.b.v. NEN2767 10.000 m2 2019
Stichting NHL Stenden MJOP en advisering over onderhoud 48.000 m2 2019-heden
Stichting RENN4 Inspectie van 31 schoolgebouwen en integraal advies over onderhoud, wet- en regelgeving en duurzaamheid 39.000 m2 2019-heden
St. Beheer multifunctioneel vastgoed Oosterwolde Opstellen en updaten onderhoudsplan Kampus Oosterwolde en begeleiding aanbestedingen/contracten 14.000 m2 2018-2019
Stichting Nije Gaast Coördinatie onderhoud en uitvoering, MJOP en herinspectie 10 scholen 9.000 m2 2017-heden
Stichting Quadraten Nulmeting conform NEN2767 voor 30 scholen en herinspectie 34.000 m2 2017/2020/2021
Stichting Bijeen Hoogeveen Herinspectie 8 scholen conform NEN2767 8.000 m2 2017
Kits Primair Beilen MJOP voor 8 scholen 9.000 m2 2017
Stichting Gearhing Integraal Instandhoudingsplan (IHP) voor 40 schoolgebouwen 50.000 m2 2016
Stichting Pompeblêd MJOP voor 32 gebouwen en langdurig partnerschap d.m.v. advisering bij aanbestedingen en uitvoering onderhoud 155.500 m2 2016-heden
Roelof van Echten college Hoogeveen MJOP voor 3 locaties en herinspecties 19.000 m2 2015-heden
Onderwijsgroep Primus Compleet onderhoudspakket voor 13 scholen, begeleiding uitvoering 10.000 m2 2014-heden
CBO Meilân Compleet onderhoudspakket voor 13 scholen 22.000 m2 2010-heden
OSG Winkler Prins MJOP voor 4 locaties, coördinatie uitvoering 24.500 m2 2010-heden
Scholennetwerk De Basis Onderhoudsplannen 13 scholen, begeleiding onderhoud, vastgoedbeheer 13.000 m2 2008-heden