Energiemanager Online, een samenwerking tussen LindHorst en Enodes

LindHorst huisvestingsadviseurs is al geruime tijd bezig met vastgoedbeheer voor diverse opdrachtgevers. Hierbij streeft LindHorst steeds naar vernieuwing van producten en advisering.

In het primair onderwijs is de afgelopen jaren gebleken dat, los van het onderhoud van de objecten, energie (nog steeds) een grote kostenpost is. In 2014/2015 heeft LindHorst in samenwerking met Enodes (www.enodes.nl) een duurzaamheidsproject uitgevoerd om grip te krijgen op het energieverbruik. Dit succes heeft geleid tot een samenwerking op het gebied van energiemonitoring. Het monitoren van de energiestromen vormt namelijk de basis voor de grip op energie. Het binnenklimaat en de technisch-functionele staat van gebouwgebonden installaties hebben daarnaast een directe invloed op het energieverbruik.

Wat kan LindHorst betekenen voor u als opdrachtgever?

Grip op energie wordt verkregen door de volgende stappen uit te voeren:

Voor bestaande gebouwen, het uitvoeren van een:

  • Administratieve intake t.b.v. het bepalen van het energiebespaartarief;
  • Fysieke inventarisatie van de gebouwgebonden installaties en het gebruik van het gebouw (openingstijden, etc.); op basis van deze intake wordt de huidige energiebalans van het pand bepaald;
  • Aanvragen en coördineren plaatsing slimme meter dan wel via het meetbedrijf beschikbaar krijgen van energiedata ten behoeve van monitoring van de energiestromen;
  • Ontsluiten meetdata in het energiedashboard (Energiemanager Online);
  • Halfjaarlijkse analyse en toegang energiedashboard.

Voor nieuwbouwlocaties (< 1 jaar oud), het uitvoeren van:

  • Administratieve gebouwintake; Lindhorst verzorgt de installatie- en bouwtekeningen en het verlichtingsplan. Op basis hiervan wordt de huidige energiebalans van het pand bepaald;
  • Indien van toepassing: aanvragen en coördineren plaatsing slimme meter dan wel via het meetbedrijf beschikbaar krijgen van energiedata ten behoeve van monitoring van de energiestromen;
  • Ontsluiten van de meetdata in Energiemanager Online;
  • Maandelijkse analyse gedurende het eerste jaar (i.v.m oplevergaranties) en toegang energiedashboard.

Aanpak ‘Grip op klimaat’

Grip op klimaat voor zowel bestaande als nieuwbouw wordt verkregen door op locatie de klachten en bestaande installaties te inventariseren en een nulmeting van het huidige binnenklimaat uit te voeren. Voor deze nulmeting wordt meetapparatuur in geselecteerde ruimtes geplaatst en gedurende 2 weken (bijna real time) uitgelezen. Daarbij wordt het CO²-gehalte, de luchtvochtigheid en temperatuur continue gemeten. Bij verdergaande klachten kan ook de luchtsnelheid worden betrokken in het onderzoek.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt met de opdrachtgever besproken of en zo ja, wat de huidige klimaatklachten zijn. Verder wordt met de opdrachtgever besproken welke wensen er zijn met betrekking tot het binnenklimaat. Dit kan variëren van het oplossen van een klimaatprobleem tot advies over en zo ja, hoe aan de eisen van het Frisse Scholen PvE klasse A, B of C kan worden voldaan.

Output van deze dienst is in eerste instantie een rapport waarin het resultaat van het onderzoek in begrijpelijk taal staat beschreven en advies wordt gegeven over mogelijke oplossingen, inclusief een indicatieve kosteninschatting.