De uitbreiding is klaar: school De Atlas Emmen opent deuren

Het uitgebreide pand van de school De Atlas van Renn4 in Emmen, is donderdag 16 mei 2019 feestelijk geopend door wethouder Robert Kleine en Leendert de Boom, bestuurder van onderwijsorganisatie RENN4.

De Atlas is in 2014 nieuw gebouwd met LindHorst als projectmanager. De school geeft les aan jongeren van 12-20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Dat stelt speciale eisen aan de huisvesting en bovendien is het aanbod sterk praktijkgericht. Doel is de leerlingen voor te bereiden op terugkeer in het reguliere onderwijs. Vanwege een stijgende trend in het leerlingenaantal van zowel De Atlas als de naastgelegen Praktijkschool, was uitbreiding noodzakelijk. De gemeente heeft hiervoor de middelen beschikbaar gesteld. LindHorst mocht wederom het projectmanagement verzorgen van deze verbouwing.

De school voor voortgezet speciaal onderwijs biedt nu onderdak aan 105 leerlingen, ruim dertig meer dan bij de start van de school.