Nieuwe huisvesting voor culturele instellingen Gieten

In Gieten staat de gemeente Aa en Hunze voor de interessante uitdaging de culturele instellingen optimaal te huisvesten in een nieuw multifunctioneel centrum. Daar dragen wij graag aan bij.

In een mooie co-creatie van Dorpsbelangen, verenigingen, gemeente en ondernemers werken we samen aan verbinding en draagvlak. Dat is in de praktijk ook goed te merken: de uitgezette enquête onder 60 verenigingen heeft een respons van ruim 50%. Met de waardevolle uitkomsten werken we samen verder aan het programma van eisen voor een passende huisvesting.

Een prachtig voorbeeld van de kracht van samenwerking tussen gemeente, burgers en ondernemers.