Nieuwe normvergoedingen voor huisvesting onderwijs

Het zal niemand ontgaan zijn: de bouwkosten zijn enorm gestegen. Dit raakt zeker ook de onderwijshuisvesting. VNG heeft per januari 2019 de normvergoedingen voor de huisvestingsvoorzieningen Onderwijs verhoogd met 40%, zonder dat hier een goede onderbouwing voor werd gegeven. Een aankondiging die begin 2018 al gedaan werd en ook in alle gesprekken direct is opgepakt. Echter ook toen al werd geconstateerd dat de aangekondigde verhoging in veel projecten onvoldoende zou zijn.

Voor grote scholen in het PO (300 leerlingen) leidt de 40% verhoging tot een normatieve vergoeding van ca. € 2.000/m2 bvo. De actuele werkelijkheid is dat die scholen bij aanbesteding momenteel ca. € 2.400/m2 bvo kosten. Voor kleinere schoolgebouwen is dit verschil nog groter. De discussie tussen schoolbestuur en gemeentebestuur blijft dus bestaan en schuurt al jaren onnodig. Daar komt dan nu ook nog eens de BENG-discussie overheen en de algemene wens om gasloos te bouwen. Wie gaat die extra kosten betalen? Het gevolg is dat projecten onnodig vertragen en soms leidt de discussie tot afstel. De gemeenten krijgen niet meer rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting en de schoolbesturen hebben te maken met de realiteit van de actuele bouwmarkt. De VNG zou haar verantwoordelijkheid moeten nemen. Iets dat voor 2011 prima lukte en in een dynamische bouwmarkt ook nu mogelijk moet zijn.