Groot onderhoud en de componentenmethode

Groot onderhoud en de componentenmethode

Als gebouweigenaar wil je je eigendom zo goed mogelijk onderhouden. Daarom zorg je voor een compleet meerjaren onderhoudsplan met alle onderhoudswerkzaamheden voor de komende jaren. Maar nu zijn per januari 2024 de regels voor de financiële verantwoording veranderd en...
Afgestudeerd!

Afgestudeerd!

Vorige week draaiden Bianca en Naomi al even proef bij ons met hun afstudeerpresentatie voor hun opleiding Bouwkunde. De hoofdvraag van het onderzoek was: hoe kan LindHorst de opdrachtgever op een eenduidige manier adviseren over circulaire maatregelen in relatie tot...
Nederland bouwt!

Nederland bouwt!

Op zaterdag 8 juni 2024 (tussen 10:00 en 15:00 uur) vindt de 17e Dag van de Bouw plaats. Bouw- en infrabedrijven stellen die dag met trots hun bouwplaatsen open voor het publiek. Ook onze projecten MFC Tytsjerk en Samen Kansrijk in Drachten doen mee. Iedereen is van...
Maatschappelijk prioriteren

Maatschappelijk prioriteren

Gaat maatschappelijk prioriteren ons helpen bij een vlotte aansluiting van onderwijsnieuwbouw op het elektriciteitsnet? Duurzaam zonder gas is een duidelijke doelstelling. Die verduurzamingsopgave betekent in huisvestingsland onder andere gasloze gebouwen. Een grote...